درباره ما

شرکت انجیراستهبان با بیش از ربع قرن فعالیت مفتخر به تولید و صادرات محصولات درجه یک کشاورزی از قبیل انجیر ،غنچه ی گل محمدی و زعفران استهبان می باشد.
کارخانه ی این شرکت در بزرگترین مرکزکشت انجیر دیم جهان، شهرستان استهبان بنا گردیده است.

این شرکت همگام و همراه با صنعت بسته بندی دنیا، محصولات خود را در بسته بندی های متنوع و گوناگون با توجه به درخواست و سلیقه ی مشتری بسته بندی میکند و به اقسا نقاط جهان  از جمله کشورهای آلمان، روسیه ، چین صادر می نماید.
نظر به اینکه محصولات این شرکت متناسب با بازار های مورد نیاز در بسته بندی های متنوع بسته بندی می گردد مورد استقبال و پذیرش از جانب مصرف کنندگان گرامی گردیده است ، به همبن سبب این شرکت مفتخر به کسب جایزه بهترین صادرکننده خشکبار درسال 88 در استان فارس و در سال 89 در ایران گردیده ایم.
شرکت انجیر استهبان در شهرستان استهبان واقع در استان فارس ، بزرگترین انجیرستان دیم دنیا قرار دارد.
چشم انداز :
ارایه محصولاتی در حوزه هاي غذایی ارگانیک و سالم همچنین تدوین شيوه غذایی مغذی و بهبود سلامتي افراد تعیین کرده ایم.
ماموریت :
ایجاد شرکتی مبتنی بر ارزش های انسانی ، محیط زیستی که با فراهم نمودن غذای سالم و ارگانیک سبب ارتقا کیفیت غذایی مردم ایران و جهان گردد.

1
1

Most of the
Dorsa Fig Products are produced here. (ESTAHBAN)

Some brief Explanation about this product

Almond

Some Brief explanations about this product

Rose Bud

Some Brief explanations about this product

Saffron

Some Brief explanations about this product

Dates

Worldwide delivery

Dorsa Fig products are easily delivered to almost all over the world in short time and we guarantee the products safety and healthiness.

Online Ordering

The good sense of having an online shopping; specially if that is our high quality products. Figs, pomegranates and dried fruits!

Secure Payment

in Dorsa Fig website you can safely purchase the products via your pay-pal, master card or any other bank account.

24/7 Support

If you have any trouble in the process of registering to receiving the order, our support staff are there for you; 24/7.

آخرین اخبار ما را دریافت کنید.